Categories
Thiền

THIỀN CỨT TRÂU

Có những lúc, trên đường đời xuôi ngược
Chợt nghe mùi, phảng phất tựa cứt trâu
Như thân ta, vốn sinh từ gian khổ
Mồ hôi cha, mang mùi nhớt mùi dầu
Dẫu cứt trâu, chưa quen thuộc bao giờ
Nhưng quen lắm, mùi ruộng đồng quê mẹ
Ngửi cứt trâu, nghe dạt dào nhè nhẹ
Khác xa mùi hóa chất, nước hoa Tây
Rồi mai đây ta cũng về với đất
Cùng cứt trâu thành một thể vậy mà…

(Minh Vân – 2018)

Minh Vân 2018