Núi Phú Sĩ

Cũng như núi Phú Sĩ, người Nhật tin rằng, nguồn lực của sự giàu có là vô hạn. Mỗi người đều có …